شوخی را جدی بگیریم!!

«شوخی را جدی بگیریم» یعنی به همه‌ی نیازهای جسم و روحمان به اندازه و درست پاسخ بدهیم. خنده و شادی جزء نیازهای ما است. نباید نسبت به آن بی‌اعتنا باشیم.
کسانی که در همه‌ی حالات زندگی …

«شوخی را جدی بگیریم» یعنی به همه‌ی نیازهای جسم و روحمان به اندازه و درست پاسخ بدهیم. خنده و شادی جزء نیازهای ما است. نباید نسبت به آن بی‌اعتنا باشیم.

کسانی که در همه‌ی حالات زندگی و در هر شرایطی همه چیز را جدی تلقی می‌کنند و خیال می‌کنند که آدم جدی‌ای هستند اشتباهشان همین است که چون شوخی را جدی نگرفته‌اند در بخشی از زندگی واقعاً جدی نیستند.

«جدی گرفتن شوخی» به معنای این نیست که در شوخی‌هامون جدی باشیم بلکه به این معناست که دیگران هم متوجه بشوند که ما مثل خوردن و خوابیدن و پوشیدن و کار کردن و مطالعه کردن و ... به مزاح و شوخی هم اهمیت می‌دهیم.

دیگران باید بتوانند در ارتباط با ما کمی هم غیررسمی حرف بزنند. با ما راحت‌تر باشند ما هم بتوانیم با آنها راحت‌تر باشیم. خیلی از افرادی که اجازه صمیمی شدن را به دیگران نمی‌دهند ناخودآگاه در پشت سرشان حرف و حدیث زیاد است و همان جدیتشون هم بازیچه قرار می‌گیرد. صدا و تیپ و قیافشون را تقلید می‌کنند - البته همه از روی شوخی نه از روی دشمنی -.

به نظر من این دو گروه آدم‌ها دارای مشکل هستند:

۱) آنهایی که شوخی را تو زندگی جدی نمی‌گیرند یعنی هیچ توجهی به آن ندارند.

۲) کسانی که قسمت‌های جدی زندگی را هم شوخی می‌گیرند که البته با کمی دقت یکی از جدی‌های زندگی همین شوخی است.

نویسنده : پیام شعبانی