آسمان زندگی

آسمان زندگی گاهی ابری می شود.گاهی تیرگی ها بر روشنایی ها غلبه می کنند و همه چیز به یکباره رنگ می بازد. در این مواقع است که می دانم هر چند در شرایط سختی قرار دارم ولی ابرهای تیره …

آسمان زندگی گاهی ابری می شود.گاهی تیرگی ها بر روشنایی ها غلبه می کنند و همه چیز به یکباره رنگ می بازد. در این مواقع است که می دانم هر چند در شرایط سختی قرار دارم ولی ابرهای تیره بزودی عبور خواهند کرد و بالاخره گرمای خورشید بر زندگی ام دوباره خواهد تابید. در این لحظات است که لبخند زیبایی بر لب هایم نقش می بندد زیرا می دانم که هیچ مشکلی پایدار نخواهد بود و در سایه توکل به خدا و امید، می توان مسیرهای پر پیچ و خم زندگی را پشت سر گذاشت.

نوشین مقدم