زندگی صرفا انتظار کشیدن نیست

بعضی از ما زندگیمون صرف انتظار کشیدن برای این می‌شه که دیگران به تعهداتی که ازشون انتظار داریم عمل کنند.
یک روز خانواده‌ی لاک پشت‌ها تصمیم گرفتند که به پیک نیک بروند. از آنجاکه …

بعضی از ما زندگیمون صرف انتظار کشیدن برای این می‌شه که دیگران به تعهداتی که ازشون انتظار داریم عمل کنند.

یک روز خانواده‌ی لاک پشت‌ها تصمیم گرفتند که به پیک نیک بروند. از آنجاکه لاک‌پشت‌ها به صورت طبیعی در همه‌ی موارد یواش عمل می‌کنند، هفت سال طول کشید تا برای سفرشون آماده بشن! در نهایت خانواده‌ی لاک پشت خانه را برای پیدا کردن یک جای مناسب ترک کردند.

در سال دوم سفرشان (بالاخره) پیداش کردند. برای مدتی حدود شش ماه محوطه رو تمیز کردند و سبد پیک نیک رو باز کردند، و مقدمات رو آماده کردند. بعد فهمیدند که نمک نیاوردند!

پیک نیک بدون نمک یک فاجعه خواهد بود، و همه آن‌ها با این مورد موافق بودند. بعد از یک بحث طولانی، جوان‌ترین لاک‌پشت برای آوردن نمک از خانه انتخاب شد.

او قبول کرد که به یک شرط بره؛ اینکه هیچ کس تا وقتی اون برنگشته چیزی نخوره. خانواده قبول کردن و لاک‌پشت جوان به راه افتاد.

سه سال گذشت… و لاک‌پشت جوان برنگشت. پنج سال … شش سال … سپس در سال هفتم غیبت او، پیرترین لاک‌پشت دیگه نمی‌تونست به گرسنگی ادامه بده. او اعلام کرد که قصد داره غذا بخوره و شروع به باز کردن یک ساندویچ کرد.

در این هنگام لاک پشت جوان ناگهان فریاد کنان از پشت یک درخت بیرون پرید،« دیدید می‌دونستم که منتظر نمی‌مونید. منم حالا نمی‌رم نمک بیارم»!

نتیجه اخلاقی:

بعضی از ما، زندگیمون صرف انتظار کشیدن برای این می‌شه که دیگران به تعهداتی که ازشون انتظار داریم عمل کنند.

آنقدر نگران کارهایی که دیگران انجام می‌دهند هستیم که خودمون عملا هیچ کاری انجام نمی‌دهیم.