تناسب؛ اصل اول ازدواج

زمانی که خانم و آقایی تصمیم می‌گیرند با هم ازدواج کنند وقتی می‌گوییم باید در برخی حوزه‌ها حتما و حتما با هم تناسب داشته باشند، می‌پذیرند ولی دقیقا به خاطر اینکه این روزها اغلب …

زمانی که خانم و آقایی تصمیم می‌گیرند با هم ازدواج کنند وقتی می‌گوییم باید در برخی حوزه‌ها حتما و حتما با هم تناسب داشته باشند، می‌پذیرند ولی دقیقا به خاطر اینکه این روزها اغلب بیرون از بافت خانواده و به قول خودشان به سبک مدرن، با هم آشنا می شوند و بعد به سرعت هم احساسات نمایان می‌شود هیچ بررسی منطقی روی تناسب‌ها نمی‌کنند.

ما به شیوه آشنا شدن افراد کاری نداریم اما دختر و پسرها اگر از بدو آشنایی در بافت خانواده بودند – قبل از وابستگی- خانواده‌ها این عدم تناسب‌ها را می‌دیدند. اما متاسفانه وقتی که دیر شده و به فرمایش حضرت علی(ع) عقل آدم نسبت به واقعیت‌ها کور و کر شده است خانواده‌ها مطلع می‌شوند. ما در مبحث روان‌شناسی این حالت را کوری عشق می‌نامیم.

به چند تناسبی که خیلی مهم هستند اشاره می‌کنم. اولین آنها تناسب خانوادگی است؛ یعنی اینکه سبک تربیتی که با آن رشد کرده‌اند باید متناسب یکدیگر باشد. ۲ نفری که در ۲ فضای مختلف تربیتی رشد پیدا کرده‌اند، شکل‌گیری شخصیتی گوناگونی دارند. چطور انتظا‌ردارید دختری که در فضایی بزرگ شده که به زن خیلی اهمیت می‌داده‌اند با پسری که قدرت مطلق خانه‌شان، مرد بوده ازدواج خوبی بکنند. مصداق ۲ پادشاهی که در یک ملک نمی‌گنجند! گاهی اوقات بین مراجعان، زوجی را می‌بینم که تازه فهمیده?اند اصولا ازدواج‌شان اشتباه بوده، آنها گویی از ۲ دیار ناآشنا هستند. تناسب بعدی که داشتن‌اش الزامی است، تناسب فرهنگی است. یعنی بایدها و نبایدهایی که تحت‌تاثیر آن، ارزش‌هایی برای افراد تعریف می‌شود گاهی وقت‌ها ارزش‌گذاری فرهنگی در بافت خانواده‌ محدود می‌شود. مثلا خانواده‌ای ارزش را در پول و ثروت می‌داند، در حالی که دیگری ارزش را در میزان تحصیلات می‌داند و ممکن است آنچه اولی جزو بایدها به فرزندش آموخته دیگری حتی جزو نبایدها به بچه‌هایش یاد داده باشد. مهم‌تر از فرهنگ خانواده، فرهنگ ملیتی و اعتقادات هر شخص است.

دکتر بدری‌السادات بهرامی

مشاور خانواده