پس انداز انرژی

وقتی فردی آرام و خالی از اضطراب و وسواس است، انرژی در درونش انباشته می شود. او انرژی اش را پس انداز می کند. این انرژی به طور خودکار در او ذخیره می گردد و با فرا رسیدن لحظهٔ عمل، تمامی …

وقتی فردی آرام و خالی از اضطراب و وسواس است، انرژی در درونش انباشته می شود. او انرژی اش را پس انداز می کند. این انرژی به طور خودکار در او ذخیره می گردد و با فرا رسیدن لحظهٔ عمل، تمامی وجود او در آن عمل جاری می شود.