بهترین شروع

دستیابی به اسرار چگونه زیستن و زندگی آرام و شاد و یافتن روش‌هایی برای رسیدن به احساس خوشبختی، از دیرباز مورد توجه انسان بوده است اما زندگی صنعتی و احساس خوشبختی همواره با یکدیگر …

دستیابی به اسرار چگونه زیستن و زندگی آرام و شاد و یافتن روش‌هایی برای رسیدن به احساس خوشبختی، از دیرباز مورد توجه انسان بوده است اما زندگی صنعتی و احساس خوشبختی همواره با یکدیگر در تقابل بوده و به‌رغم پیشرفت فناوری در ایفای زندگی ماشینی امروزه، افراد جوامع مختلف کمتر احساس رضایت و شادی دارند.

چگونگی شروع روز و آگاهی از انجام اقداماتی که شادی فرد را تا پایان شب تضمین می‌کند، نقش مهمی در احساس رضایت فرد در طول روز دارد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد، افرادی که روز خود را با عبادت و نیایش آغاز می‌کنند، احساس رضایت بیشتری از زندگی دارند.

مثبت‌اندیشی، گوش دادن به موسیقی آرام به جای مطالعه روزنامه یا تماشای تلویزیون و اخبار، مصرف صبحانه کامل با آرامش و مدیتیشن یا انجام حرکات یوگا از دیگر راهکارهایی است که به کاهش استرس و افزایش احساس شادی در طول روز کمک می‌کند.