قدرت عصاره‌های گیاهی

آیا می‌خواهید که به داروهای گیاهی اعتقاد پیدا کنید؟
کمی عصارهٔ ”راوید معطر“ (Clary Sage) یا ورغن ”آیلانگ آیلانگ (Ylang Ylang) تهیه کنید. آنها را روی پوست خود بمالید. زیرا این روغن‌ها سبب کاهش هیجان …

آیا می‌خواهید که به داروهای گیاهی اعتقاد پیدا کنید؟

کمی عصارهٔ ”راوید معطر“ (Clary Sage) یا ورغن ”آیلانگ آیلانگ (Ylang Ylang) تهیه کنید. آنها را روی پوست خود بمالید. زیرا این روغن‌ها سبب کاهش هیجان و فشارهای ناشی از ترس در بدن می‌شوند.