بازی کنید

ایجاد تعادل بین جسم و روح همیشه آسان نیست. افراد در جامعه امروزی اکثراً با جدیت در حال تلاش هستند، ولی باید گاهی دست نگه دارند و به اطراف خود به دقت نگاه کنند. ایجاد کمی تفریح با …

ایجاد تعادل بین جسم و روح همیشه آسان نیست. افراد در جامعه امروزی اکثراً با جدیت در حال تلاش هستند، ولی باید گاهی دست نگه دارند و به اطراف خود به دقت نگاه کنند. ایجاد کمی تفریح با زندگی جدی و خشک امروزی می تواند بسیار مؤثر واقع شود.

یادتان باشد قرار نیست بار همه دنیا بر دوش شما قرار بگیرد و شما نیز ناچار نیستید تا شانه هایتان را به اندازه تمام مشکلات گسترش دهید. اگر درست نگاه کنید، می بینید که می توانید کودکان تان را الگو و سرمشق خود قرار دهید. کودکان شاد و خوشحال هستند زیرا می دانند والدین شان در هر حال از آنان مراقبت خواهند کرد.اگر اطمینان داشته باشید که شما نیز حافظ و نگهدارنده بزرگی دارید، آن وقت احساس امنیت و سلامت و آرامش خواهید کرد. در هفته برای چند دقیقه هم که شده کودک شوید، مطمئن باشید نمره بسیار خوبی از این امتحان دریافت خواهید کرد.

[ریحانه محمدی]