هجوم پائیز

در هجوم پائیز دیدن درختانی که برگ های سبزشان دل به زردی سپرده اند گاه ملال آور است. برگ هایی که جدا شده و در تندبادی دل به تنهایی و جدایی می سپارند.
در این میان گاه دیدن تک درختانی …

در هجوم پائیز دیدن درختانی که برگ های سبزشان دل به زردی سپرده اند گاه ملال آور است. برگ هایی که جدا شده و در تندبادی دل به تنهایی و جدایی می سپارند.

در این میان گاه دیدن تک درختانی که با برگ هایی قرمز و نارنجی متفاوت جلوه می کنند، خاطره انگیز می شود و تصویری دیگر از زندگی در ذهن نقش می بندد.از طبیعت می شود آموخت. می شود یاد گرفت که در ناگریزهای زندگی و تن سپردن به امواج سختی ها باید صبورانه ادامه داد و تسلیم زردی ها نشد. حتی می توان در این لحظات دگرگون زندگی کرد به گونه ای که چون برگ های نارنجی تک درختی در یادها و خاطره ها زنده ماند. ارزش انسان ها در مشکلات با زیبا درخشیدن و استواری شان جلوه خواهد کرد.

[فاطمه فیضی]