ارتباط های سالم و ماندگار

انسان هایی که ارتباطات سالم و درستی با دیگران دارند، استرس کمتری تجربه می کنند و شادتر هستند. طبیعتاً در هر رابطه صحیح و انسانی رعایت یکسری اصول اولیه لازم و ضروری است. برای …

انسان هایی که ارتباطات سالم و درستی با دیگران دارند، استرس کمتری تجربه می کنند و شادتر هستند. طبیعتاً در هر رابطه صحیح و انسانی رعایت یکسری اصول اولیه لازم و ضروری است. برای حفظ و تداوم روابط سالم همواره باید مواردی را مدنظر داشته باشید. یک ارتباط سالم و مثبت، ضمن حفظ استقلال فردی، سلامت و شادابی بهترین ها را برای طرفین به همراه دارد.

انتظارات واقع گرایانه ای از طرف مقابل داشته باشید.

هیچ کس دقیقاً همان چیزی نیست که خواهان آن هستید. گاه افراد با اعمالشان شما را ناامید می کنند. دیگران را به همان صورتی که هستند، بپذیرید و قصد تغییر آنها را نداشته باشید.

- گفت وگوی سالم یکی از ارکان ارتباط سالم است.

- شنونده خوبی باشید، با گوش جان صحبت های طرف مقابل را بشنوید.

- سؤال کنید، تا علاقه مندی خود را به شنیدن مطالب نشان دهید.

- تبادل اطلاعات کنید.

بسیاری از ما سعی می کنیم افراد و موقعیت ها را تابع خواسته های خویش سازیم و طبیعی است وقتی آنها به شیوه خود عمل می کنند، ما آمادگی آن را نداشته و احساس نگرانی، غم و حتی خشم می کنیم. در یک رابطه سالم رشد و تغییرات هر یک از طرفین مجاز است.

مراقب و متوجه خود باشید رضایت خودتان را در یک رابطه نادیده نگیرید. رابطه سالم دوجانبه است و هر دو نفر بایستی از آن احساس رضایت کنند.

چنانچه مسئولیتی را می پذیرید، آن را به طور کامل به پایان برسانید. در یک رابطه سالم، ثبات و مسئولیت پذیری از شرط های اساسی به شمار می آید.

به شکلی منصفانه بحث کنید

بسیاری از ارتباطات تعارضاتی رانیز به همراه دارد. یک عامل مهم در خدشه دار کردن هر رابطه ای، ابراز مخالفت به شیوه ای است که غالباً به جای حل اندیشمندانه مشکل، برخوردهای عاطفی ایجاد می کند، که البته این بدین معنا نیست که شما به عقاید یکدیگر احترام نمی گذارید.

قوانین عمده و اساسی برای مواجهه موثر با اختلاف نظرها

منطقی و صبور باشید.

ایراد نگیرید و سرزنش نکنید.

از حمله به یکدیگر پرهیز کنید.

برای گفت وگو و مذاکره زمان مناسبی را تعیین کنید. انتخاب اوقاتی که خسته، بیمار یا تحت فشار هستید، چندان اثربخش نخواهد بود.

روی زمان حال بحث کنید و از موضوع بحث خارج نشوید، شکست های گذشته قابل تغییر نیستند.

پذیرای احساسات دیگران باشید، دیگران را درک کنید و به احساسات آنها احترام بگذارید.

به احساسات منفی و غیرقابل کنترل خود اجازه بروز ندهید. به دیگران فرصت دهید، درباره خودشان صحبت کنند، یک رابطه سالم به افراد حق بیان می دهد.

با مفروضات خود نتیجه گیری نکنید، دقیق و صریح باشید.

در برخی موارد از سوم شخص بی طرف در مباحثات خود کمک بگیرید. یک رابطه سالم از تقاضای کمک نمی هراسد.

مسائل دشوار خود را یادداشت کنید. اگر در بیان احساسات خود مشکلی شدید دارید، سعی کنید آن را در یک یادداشت بنویسید.

محبت و صمیمیت خود را نشان دهید

صمیمیت نقش بسیار مهمی در ارتباطات بین فردی دارد. یک رابطه سالم احساسات صمیمانه و دوستانه را می طلبد.

تعادل زندگی خود را حفظ کنید

در همه امور تعادل خود را حفظ کنید و به هر یک از افراد و مسائل زندگی خود، سهم مناسبی را اختصاص دهید. یک رابطه سالم وابستگی های شدید و عادت گونه را نمی پذیرد.

دوست شدن و ایجاد یک رابطه سالم یکباره اتفاق نمی افتد. نزدیک شدن به افراد جدید کمی دشوار به نظر می رسد. ولی به خاطر بسپارید آشنا شدن با افراد کمی طول می کشد. ایجاد یک رابطه سالم نیاز به زمان دارد.

خودتان باشید

اگر بتوانید در برخوردهایتان خودتان باشید و نقش بازی نکنید، بسیار دلچسب تر و مقبول تر خواهید بود. چنانچه خود را زیر نقاب پنهان کنید، بالاخره دیر یا زود خود واقعی تان آشکار خواهد شد و به روابط شما لطمه خواهد زد. یک رابطه سالم با انسان های واقعی ساخته می شود نه با تصورات.