طبق بررسی های به عمل آمده افرادی كه در مناطق مسكونی پر سر و صدا زندگی می كنند بر اثر بازتاب دفاعی بدن و ترشح هورمونهای بازدارنده پس از شنیدن صدای ناهنجار فرد را در معرض بیماری …

طبق بررسی های به عمل آمده افرادی كه در مناطق مسكونی پر سر و صدا زندگی می كنند بر اثر بازتاب دفاعی بدن و ترشح هورمونهای بازدارنده پس از شنیدن صدای ناهنجار فرد را در معرض بیماری های قلبی ،فشار خون ،كم خوابی ، اضطراب و دشواری تمركز قرار می دهند

-طبق ماده ۱۶۳ آیین نامه راهنمایی و رانندگی نصب بوق های شیپوری، سوت بلبلی و به طور كلی هر نوع وسیله اخباری صوتی با صدای ناهنجار و غیر عادی و همچنین زدن بوق های ممتد یا غیر ضروری یا مكرر و محل هایی كه این عمل به وسیله علامتی منع شده باشد، ممنوع است .

-هر وسیله نقلیه می بایست مجهز به لوله اگزوزی باشد كه مانع خروج صداهای ناهنجار گردد و برداشتن تمام یا قسمتی از این دستگاه ممنوع می باشد .

- بوق ماشین وسیله ایست اخباری و الزامی برای خودرو در جهت رانندگی صحیح از استفاده بی مورد از آن و بر هم زدن آرامش دیگران خودداری كنید .

- هنگام استفاده از بوق به علامت افراد ناشنوا با شكل علامت آبی رنگ به شكل گوش انسان با كلمه DEAF دقت نمایید .

- بوق زدن بی مورد احتمال عكس العمل نا به جای فرد مقابل را فراهم می سازد .

- بوق خودرو وسیله انتقام یا تلافی خطای دیگران نیست .

طبق ماده ۱۸۸ ماده آیین نامه راهنمایی و رانندگی و هر نوع علایم یا پلاك های متفرقه پرچم و همچنین الحاق هر نوع آگهی عكس و نوشتن عبارات و ترسیم نقوش روی شیشه یا بدنه داخل وسایل نقلیه بدون اجازه نیروی انتظامی ممنوع است .