مسیر زندگی

زندگی فرازونشیب های زیادی دارد نه در بلندی ها و فرازها باید مغرور شد و نه در پستی ها و نشیب ها ناامید و مغموم .
شکست می تواند به اندازه پیروزی مفید باشد به شرطی که مایه عبرت شود …

زندگی فرازونشیب های زیادی دارد نه در بلندی ها و فرازها باید مغرور شد و نه در پستی ها و نشیب ها ناامید و مغموم .

شکست می تواند به اندازه پیروزی مفید باشد به شرطی که مایه عبرت شود و راه را به سوی موفقیت هموار کند. کسانی که با کوچکترین مشکل و مانعی زانوی غم در بغل می گیرند و همه چیز را تمام شده می پندارند بیش از همه به روح و روان خود آسیب می زنند و مسیر رسیدن به آمال و آرزوهایشان را طولانی تر می کنند. زندگی هم تلخ است و هم شیرین کسانی که فقط یکی از این دو طعم زندگی را می چشند هرگز نمی توانند به مفهوم درستی از زندگی دست یابند و قدر آن را چنان که باید و شاید بدانند. وقتی تلخی هست شیرینی ها بهتر جلوه می کنند.

زندگی جمع رفتار من و شماست در واقع زندگی را ما می سازیم و به آن شکل می دهیم شاید بیراه نگفته باشند که زندگی در قلب و ذهن ماست . اگر سخت بگیریم بر ما سخت می شود و اگر آسان بگیریم آسان و سهل می گذرد. و نکته مهم تر اینکه زندگی با همه ظرفیتها و ظرافتهایی که دارد دو روز بیشتر نیست و همین مدت کوتاه چنان تند و شتابان می گذرد که باورت نمی شود همه آنهایی که قدم در میان سالی و کهنسالی گذاشته اند عمر رفته را مثل خواب می دانند و خوابی نرم و سبک پر از رمزها و اشارات مهم . خوشا به حال کسانی که این زندگی کوتاه را با عزت و سربلندی به پایان می رسانند در حق هیچ کس بدی نمی کنند و کار بد را به بدان وامی گذارند. و بالاخره زندگی یک خاطره است که از من و شما در دفتر روزگار باقی می ماند آیندگان این دفتر را ورق خواهند زد تا نقش ما را بینند نقشی که نه با صورت که با سیرت ما آن را می سنجند.

معصومه گلپایگانی