۱۰ راه برای آشتی با گذشته

۱) گذشته را دوباره قاب بگیرید.
به جای اینكه وقتی خاطره‌های كهنه به ذهنتان می‌آید، مثل همیشه رفتار كنید، دست نگه دارید، یك نفس عمیق بكشید و سعی كنید طور دیگری در مورد آنها فكر …

۱) گذشته را دوباره قاب بگیرید.

به جای اینكه وقتی خاطره‌های كهنه به ذهنتان می‌آید، مثل همیشه رفتار كنید، دست نگه دارید، یك نفس عمیق بكشید و سعی كنید طور دیگری در مورد آنها فكر كنید.

۲) از قید و بند شرم خود را خلاص كنید. قول و قرارهایی كه با خودتان گذاشته‌اید را به یاد آورید و به خودتان اجازه بدهید كه آنها را زیر پا گذاشته و عهدتان را بشكنید. همیشه یادتان باشد، شرم یك دروغ است. شما شایسته عشق و احترام هستید.

۳) دردها را آزاد كنید. تحقیقات نشان می‌دهد كه بیماری در آن‌دسته از افرادی كه درد و رنج‌های گذشته خود را روی كاغذ می‌آورند، سریع‌تر بهبود می‌یابد و این افراد سیستم ایمنی قوی‌تری دارند.

۴) افسوس و پشیمانی را كنار بگذارید. از تكرار دوباره و دوباره جملاتی مثل، «اگر فقط... » و مثل این دست بردارید. از تجربیاتتان درس بگیرید و سعی كنید تا در آینده به طرزی متفاوت با قبل رفتار كنید.

۵) از تاسف به منفعت برسید. مهم نیست كه این درد و ناراحتی كی پیش آمده باشد، باید به خودتان اجازه بدهید كه آن احساسات را دوباره احساس كنید.

۶) پذیرش را تمرین كنید. سوگواری برای سرنوشت به شما كمك نمی‌كند كه گذشته‌تان را تغییر دهید. آرامش زمانی به سراغتان می‌آید كه قبول كنید چه بر شما گذشته است و با درك كامل از آن بگذرید.

۷) شكرگزار باشید. قدردانی و شكرگزاری حتی از پذیرش هم بهتر است.

۸) عادت عیبجویی و سرزنش را كنار بگذارید. سرزنش‌كردن و انتقاد كردن از اتفاقاتی كه در گذشته برایتان افتاده است به این معناست كه خود را برای آنچه سرتان آمده مسوول نمی‌دانید.

۹) به دنبال آرامش درونی باشید. مهم نیست كه گذشته‌تان چقدر مهیب و دردناك بوده باشد، همیشه می‌توانید محیطی آرام در درون خودتان پیدا كنید. اگر بتوانید به آن سرچشمه دست پیدا كنید، استرس را هم از خودتان دور خواهید كرد و فكرتان را برای راه حل‌های نو صاف می‌كنید.

۱۰) آینده‌ای رضایتبخش برای خود خلق كنید. یكی از بهترین راه‌های آشتی به گذشته، این است كه به همان آدمی تبدیل شوید كه همیشه می‌خواستید.