درست خرج کردن برای موفقیت در زندگی

خوب خرج‌کردن، مهم‌تر از خرج‌کردن پول است! این یک حقیقت پذیرفته‌شده در هر جامعه و نظامی است.
تبعات مثبت درست خرج‌کردن با پیامدهایی همچون تحکیم پیوندهای اقتصادی در خانواده …

خوب خرج‌کردن، مهم‌تر از خرج‌کردن پول است! این یک حقیقت پذیرفته‌شده در هر جامعه و نظامی است.

تبعات مثبت درست خرج‌کردن با پیامدهایی همچون تحکیم پیوندهای اقتصادی در خانواده در نظام‌های بزرگ‌تر همراه خواهد شد. برای خوب خرج‌کردن به این نکته اساسی و پایه توجه کنید که هرگز بیشتر از آنچه که درآمد دارید، خرج نکنید. این یک اصل مهم و اساسی در موفقیت‌های مالی است. برای خرج‌کردن پول خود دو نوع برنامه کوتاه و بلند‌مدت داشته باشید یعنی سعی کنید قبل از هرگونه صرف هزینه‌ای چارچوبی برای خرج‌کردن آن طراحی کنید. این چارچوب می‌تواند مواردی همچون پیامدهای مثبت و منفی سرمایه‌گذاری خاص و یا در نظر گرفتن احتمال شکست و از دست رفتن سرمایه را هرچند حقیر و کم هم باشد در بر گیرد. شما ممکن است به هنگام عبور از بازار، از کالای خاصی خوشتان بیاید که برای خریدش هرگز طرح و برنامه خاصی نداشته‌اید. هیچ دلیل خاصی برای خرید حتمی این کالای بخصوص وجود ندارد. در این‌گونه موارد، ۵ درصد احتمال و شانس خرید برای آن تعیین کنید و زمانی قصد خرید آن را داشته باشید که یا از حیث قیمت و ارزش سرمایه‌گذاری موردی منحصربه‌فرد و نادر باشد یا این احتمال زیاد را می‌دهید که در آینده به آن احتیاج جدی پیدا خواهید کرد.