تعادل طرح‌ها

برای ایجاد آرامش در محیط باید بین رنگ‌ها و طرح‌های به کار رفته در آن تعادل برقرار شود. برای برقراری تعادل بین طرح‌های به کار رفته از طرح‌های شلوغ در کنار طرح‌های ساده و با رنگ‌های …

برای ایجاد آرامش در محیط باید بین رنگ‌ها و طرح‌های به کار رفته در آن تعادل برقرار شود. برای برقراری تعادل بین طرح‌های به کار رفته از طرح‌های شلوغ در کنار طرح‌های ساده و با رنگ‌های آرام استفاده کنید تا یکدیگر را خنثی کرده و چشم‌ نواز‌تر به نظر آیند.