عمر را با دوستان طولا‌نی کنید

داشتن دوست زیاد به‌ویژه در سنین پیری حتی بیشتر از همنشینی با اعضای خانواده‌, به افزایش طول عمر کمک می‌کند.
بر اساس تحقیق دانشمندان استرالیایی داشتن دوست صمیمی زیاد و نشست …

داشتن دوست زیاد به‌ویژه در سنین پیری حتی بیشتر از همنشینی با اعضای خانواده‌, به افزایش طول عمر کمک می‌کند.

بر اساس تحقیق دانشمندان استرالیایی داشتن دوست صمیمی زیاد و نشست و برخاست با آنان در افزایش طول عمر موثر است .

داشتن دوست زیاد به‌ویژه در سنین پیری حتی بیشتر از همنشینی با اعضای خانواده‌, به افزایش طول عمر کمک می‌کند.

اساس این امر این گونه است که داشتن گروهی از دوستان مختلف و گفتگو با انها, میزان اضطراب و افسردگی افراد را کاهش می‌دهد.

این موضوع حتی درصورتی که حادثه عمده‌ای مثل مرگ همسر یا یکی از اعضای نزدیک خانواده در زندگی فرد رخ داده باشد , صادق است.

وجود دوستان در اطراف فرد او را تشویق می‌کند بیشتر مراقب سلا‌مت خود باشد و به علا‌وه از احساسات منفی همچون اضطراب و افسردگی در دوران سختی و ناخوشی می‌کاهد .