بازی زندگی

زندگی مانند یک بازی است. بازی ای که در آن باید پنج توپ را در هوا نگه داشت. توپ هایی که نام آنها کار، خانواده، سلامتی، دوستان و روحیه است. به زودی درمی یابید کار، مانند یک توپ پلاستیکی …

زندگی مانند یک بازی است. بازی ای که در آن باید پنج توپ را در هوا نگه داشت. توپ هایی که نام آنها کار، خانواده، سلامتی، دوستان و روحیه است. به زودی درمی یابید کار، مانند یک توپ پلاستیکی است، زیرا وقتی آن را پرتاب می کنید مجدداً به سمت شما بازمی گردد، اما چهار توپ دیگر شیشه ای هستند و اگر مراقب آنها نباشید یا آنها را حتی به آرامی پرتاب کنید، آسیب می بینند. شیوه برخورد با کار با بقیه توپ ها متفاوت است. رمز موفقیت در برقراری تعادل در حفاظت از توپ ها و در نتیجه برقراری تعادل در زندگی است.

حمیدرضا ذاکری