صراحت بیان

واضح و شفاف صحبت کنید. هرگز سعی نکنید این ایده را دنبال کنید که دیگران باید خودشان منظور شما و آنچه را که در ذهن دارید متوجه شوند. اگر دوست دارید روابط گرم و صمیمانه ای با اعضای …

واضح و شفاف صحبت کنید. هرگز سعی نکنید این ایده را دنبال کنید که دیگران باید خودشان منظور شما و آنچه را که در ذهن دارید متوجه شوند. اگر دوست دارید روابط گرم و صمیمانه ای با اعضای خانواده خود، دوستان و آشنایان برقرار کنید، باید بتوانید آسان و شفاف باب گفت وگو با آنها را باز کنید.

اگر با شیوه ای آسان مفاهیم و خواسته هایتان را به زبان آورید، آن وقت اطرافیان و همراهان شما متوجه منظور شما خواهند شد و می توانند شما را در رسیدن به آنها یاری کنند. بیشتر زنان بر این عقیده هستند که نیازی به بیان مفاهیم و خواسته هایشان نیست و اگر اطرافیان واقعاً به آنها علاقه مند باشند، باید به صورت خود به خود آن مفاهیم را دریافته و متوجه شوند. بسیاری از مشکلات در خانواده ها و روابط میان زنان با همسران خود از همین فکر نشأت می گیرد، با این اصلاح رفتاری، می توان جلوی بسیاری از دلخوری ها را در زندگی گرفت و با انرژی بیشتری زندگی را ادامه داد.

ثریا مطلبی