چگونه روند زندگی خود را تغییر دهیم؟

▪ زندگی و سرنوشت هر انسانی تاثیر پذیر و ملهم از افکار و اندیشه های اوست .
▪ شما همان هستید که می اندیشید ؛ پس افکار قدیمی ، کهنه و بی مایه را از ذهن خود خارج سازید و آن را با افکاری …

زندگی و سرنوشت هر انسانی تاثیر پذیر و ملهم از افکار و اندیشه های اوست .

شما همان هستید که می اندیشید ؛ پس افکار قدیمی ، کهنه و بی مایه را از ذهن خود خارج سازید و آن را با افکاری تازه ، سازنده و خلاق که سرشار از عشق ، ایمان و خیرخواهی است جایگزین سازید .

دنیایی که در آن زندگی می کنیم ، تاثیر پذیر مطلق از حوادث و شرایط خارجی نیست ، بلکه متاثر از افکاری است که به طور عادی و معمولی ذهن شما را مشغول می کند .

معروف است که افکار روح دارند ، و دارای قدرت و پویایی واقعی هستند . و شما در واقع می توانید خود را در داخل یا خارج از موقعیت ویژه ای تصور کنید . شما می توانید با افکار بیمارگونه خود را مریض و یا با استفاده از افکار سالم و شفابخش خود را سالم بپندارید .

موقعیت هایی که شما برای خود فراهم می سازید ، همواره ناشی از طرز تفکرتان است . اگر خوب فکر کنید برایتان خوب پیش می آید و اگر بد فکر کنید بد پیش می اید.

برای آنکه وضعیت خود را عوض کنید ، به گونه ای دیگر بیندیشید . در مقابل اوضاع ناگوار تسلیم پذیری نسان ندهید .

مذهب به ما می آموزد که قدرتی عظیم و لایتناهی در جهان هستی وجود دارد ، و این قدرت می تواند به شخص تفویض شود . این همان نیرویی است که قادر است شکست را به کلی نابود سازد و شخص را از گرداب مشکلات برهاند .

هیچ قدرتی در جهان نمی تواند با قدرت فعال ذهن برابری کند . انسان معمولی از قدرت و توانایی هزاران برابر آنچه در تصور دارد برخوردار است . اگر خود را آزاد و رها سازید متوجه می شوید ذهنتان از آن چنان قدرت خلاقی برخوردار است که به هیچ گونه کمک خارجی نیاز ندارد .

شما آنچه بخواهید و آرزو کنید می توانید از زندگی به دست آورید .

یقین داشته باشید که خداوند به شما کمک می کند .

موفقیت خود را پیش بینی و مجسم سازید .

زندگی خود را برپایه اصول معنوی استوار سازید .

در ذهنتان فقط موفقیت را مجسم کنید .

رمز موفقیت ، کم کردن نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت است .

در باره ی هر موضوعی با خوش بینی گفتگو کنید .

واقع بینانه نسبت به مشکلات قضاوت کنید .

روح خود را با افکار سالم و مغذی تغذیه کنید .

با دوستان مثبت اندیش معاشر باشید .

از مشاجره خود داری کنید .

همواره بکوشید خداوند را برای مواهب بیشماری که به شما ارزانی داشته شکر گزار باشید .

افکار کهنه و ناسالم قدیمی را با ایمانی پویا ، حیات بخش و جدید جایگزین کنید.

۱) مارکوس اوریلوس از متفکران بزرگ عهد باستان

غلامحسین ریاحی