استرس محل کار

افرادی که در محل کار خود با تنش روبه رو هستند، اغلب کنترل خود را سریع تر از دست داده و عصبانی می شوند، این مسئله باعث می شود فرزندان رنجیده خاطر شوند.
به این علت زوجین باید تصمیمی …

افرادی که در محل کار خود با تنش روبه رو هستند، اغلب کنترل خود را سریع تر از دست داده و عصبانی می شوند، این مسئله باعث می شود فرزندان رنجیده خاطر شوند.

به این علت زوجین باید تصمیمی جدی بگیرند که هرگز استرس محل کارشان را به زندگی نیاورند.

سعی کنند از عواملی که باعث افزایش سطح استرس در آنها می شود، دوری کرده یا در صدد رفع آن برآیند.

برنامه ریزی داشته و زمان را مدیریت کنند زیرا استرس به دلیل نداشتن زمان کافی برای انجام کامل کارهاست. زن و شوهر ها باید تلاش کنند تا از کارهای غیر مفید مانند گفت وگوی طولانی با همکاران، گفت وگوی تلفنی طولانی، جست وجو در اینترنت برای تفریح و ‎.‎.‎. خودداری کنند.

حتی الامکان کارشان را در محل کار انجام داده و آنها را به منزل نیاورند. قراردادن حد و مرز و جدا کردن مسائل شغلی از مسائل خانوادگی از اهمیت بالایی برخوردار است.

در صورتی که شغل زوجین با شرایط خانوادگی آنها سازگار نیست شغل و فعالیت اجتماعی شان را تغییر دهند.

[مرتضی پناهی]