فقط همسران بخوانند !

با افکار مثبت و فعالیت های مفید می توانید روابط خود را با همسرتان بهتر کنید حالا شما از روش های زیر هر کدام را که ترجیح می دهید ، انتخاب کنید و به کار ببندید :
۱) مشخص کنید کدام رفتار …

با افکار مثبت و فعالیت های مفید می توانید روابط خود را با همسرتان بهتر کنید حالا شما از روش های زیر هر کدام را که ترجیح می دهید ، انتخاب کنید و به کار ببندید :

۱) مشخص کنید کدام رفتار شما و همسرتان را دیگران دوست دارند و تحسین می کنند . علت آن را از یکدیگر بپرسید احساساتتان را در مورد آن رفتار برای همدیگر مطرح کنید .

۲) گفت و گوهایتان را در طول یک ساعت ضبط کنید برای نمونه در هنگام صرف غذا یا هنگام تماشای تلویزیون یا صبح به محض از خواب برخاستن ، چند روز بعد با یکدیگر این گفت و گوها را گوش بدهید از شنیدن آن چه احساسی دارید ،؟ آن را با یکدیگر مطرح کنید .

۳) بکوشید هیچ گاه وسط حرف یکدیگر ندوید و تا زمانی که صحبت های همسرتان به طور کامل تمام نشده ساکت باشید و به آن با دقت گوش کنید .

۴) در آخر این هفته از همسرتان نخواهید برایتان کاری انجام بدهد خریدی بکند یا کادویی بخرد . در عوض شما به او خدمتی بکنید . چه احساسی دارید ؟

۵) با یکدیگر صادق باشید ، روش هایی را که در همسرتان احساس گناه را بر می انگیزد پیدا کنید بکوشید حداقل به مدت یک هفته آن رفتارها را کنار بگذارید .

۶) با یکدیگر فیلم قدیمی تماشا کنید یا موسیقی مورد علاقه یکدیگر ا گوش کنید و در مورد آن با هم صحبت کنید و علت علاقه به آن را توضیح دهید .

۷) با هم به کتابخانه بروید و کتاب بخوانید .

۸) به ۱۰ سال گذشته زندگی تان فکر کنید زمانی را ه خیلی خوشحال بودید و همه چیز بر وفق مرادتان بود به یاد بیاورید لحظاتی را که احساس می کردید خوشبخت هستید به یاد بیاورید در مورد آن با یکدیگر صحبت کنید از بازتاب گذشته چه احساسی دارید ؟

۹) به دوران کودکیتان باز گردید . خانه و شهری را که در آن زندگی می کردید مدرسه ای که می رفتید راه مدرسه ، حیاط مدرسه دوستان و همکلاسی ، خاطرات مدرسه ، روابط شما با خواهر و برادرتان را به یاد بیاورید وبا هم در مورد آن صحبت کنید .

۱۰) اگر مشکل مالی نداشتید یا پول برایتان مهم نبود ! زندگی تان چگونه بود ؟ آن شرایط را با شرایط کنونی مقایسه کنید چه احساسی دارید ؟

۱۱) برای گفت و گو با هم زمانی را اختصاص بدهید برای مثال عصرها ، یا زمانی که تلویزیون ، فرزندان و دوستان کار و ... مزاحم نباشند .