یار خواب هم بودن

یکی از معمولی‌ترین دلایل ناراحتی در خواب، ناهماهنگی فیزیولوژی و نگرشی شما با کسی است که در کنار شما می‌خوابد. یعنی همان شریک زندگی شما.
اگر در کنار کسی می‌خوابید که پر سر و صدا …

یکی از معمولی‌ترین دلایل ناراحتی در خواب، ناهماهنگی فیزیولوژی و نگرشی شما با کسی است که در کنار شما می‌خوابد. یعنی همان شریک زندگی شما.

اگر در کنار کسی می‌خوابید که پر سر و صدا و ناآرام است، یکی از کارهای زیر را انجام دهید: یا در دو رختخواب جدا از هم بخوابید و هدفون در گوش خود بگذارید و یا در موارد شدیدتر اتاق‌های خود را جدا کنید.