آموزش مهارت‌های زندگی

مهارت اجتماعی مجموعه‌ای از رفتارهای هدفمند و مرتبط به هم، متناسب با وضع هر فرد است که آموختنی و تحت کنترل فرد است و شخص می‌تواند آنها را یاد بگیرد، تمرین کند و به کار بندد؛ مانند‌ …

مهارت اجتماعی مجموعه‌ای از رفتارهای هدفمند و مرتبط به هم، متناسب با وضع هر فرد است که آموختنی و تحت کنترل فرد است و شخص می‌تواند آنها را یاد بگیرد، تمرین کند و به کار بندد؛ مانند‌ آموزش داشتن جرأت بیشتر، خودباوری و آموزش اعتماد به نفس. فرد در اثر آموزش و یاد گرفتن می‌تواند بدون اضطراب و ترس احساسش را بیان کند، حق خودش را به دست بیاورد و به آرزوهای شخصی و موقعیت‌های شغلی دست پیدا کند.

ارتقای سلامت روان

کسانی در برابر فشارهای روانی مقاوم‌اند که در کار و مسئولیت‌های اجتماعی خود احساس تعهد می‌کنند.

ـ زمینه‌های آسیب‌پذیری خود را پیدا کنید و با برنامه‌ریزی دقیق و کسب مهارت لازم از احساس درماندگی در برابر آنها جلوگیری کنید.

ـ به خواست‌های دیگران با تأمل و تفکر پاسخ دهید، نه گفتن را در برابر خواست‌های ناصواب، نامشروع و غیرمنطقی دیگران (دوستان ناباب) تمرین کنید.

ـ در برخورد با مشکلات، عقل و احساس هر دو باید به کار گرفته شوند. حل مشکلات زمان می‌برد و نیازمند تلاش و جدیت و پشتکار است. نباید در مقابل مشکلات تسلیم شویم.

ـ انجام ورزش و فعالیت‌های مثبت را افزایش دهیم.

ـ با تقویت نقاط مثبت و یادآوری موفقیت‌های گذشته، اعتماد به نفس را در خود افزایش دهیم.

ـ از تجربیات موفقیت‌آمیز دیگران استفاده کنیم.

ـ از شکست نهراسیم و همواره متناسب با موقعیت‌های جدید اقدام کنیم.

آموزش تربیت فرزندان

ـ از مطرح کردن نقاط ضعف فرزندان در حضور دیگران خودداری کنیم.

ـ با رعایت و ترویج ارزش‌های ملی و مذهبی مانند تقویت هویت ملی (با شناساندن دانشمندان و قهرمانان ملی) موجب تقویت هویت ملی فرزندان خود باشیم و الگویی خوب از هویت ملی کشور به فرزندانمان ارائه دهیم.

داشتن هویت خودباوری مقدمه‌ای است برای خودشکوفایی. نداشتن هویت منجر به سردرگمی نوجوانان می‌شود، درنتیجه مشکلاتی از قبیل فرار از مدرسه، ترک تحصیل، افسردگی، رفتارهای جنایی و جنون را موجب می‌شود.

ـ متناسب با سن و جنس فرزندانمان به آنها مسئولیت بدهیم.

ـ جرأت داشتن و قاطعیت را از کودکی به فرزندانمان بیاموزیم.

ـ رفتارهای خوب فرزندانمان را با تشویق به موقع تقویت کنیم

ـ والدین باید در تربیت فرزندان خود هماهنگ باشند.

ـ همواره با فرزندان خود ارتباط عاطفی داشته باشید.

سروان محمدرضا اسفندیار

کارشناس ارشد مشاوره اجتماعی کلانتری ۱۱۰ شهدا