دیالوگ: راننده تاکسی

نویسنده: پل شریدر
کارگردان: مارتیــن اسکورسیزی
محصول:۱۹۷۶
***
تمام عمرم نیاز به جایی برای رفتن داشتم، باور نمیشه که یک نفر تمام عمرش رو صرف خودآگاهی آزار دهنده بکنه! من معتقدم که یه نفر میتونه مثل بقیه باشه.

(بازدید: 6)

اشتراک گذاری در: