پوشش عجیب نوید محمدزاده در اکران مردمی «خفه گی»!

بانی فیلم:پوشش عجیب نوید محمدزاده در اکران مردمی «خفه گی» در پردیس مگامال توجه کاربران را در فضای مجازی جلب کرد و دستمایه شوخیهایی هم شد.رفتار این بازیگر اغلب به دلیل نوع لباسهایی که برای حضور در مجالس رسمی و رویدادهای هنری انتخاب می کند،در فضای مجازی مورد انتقاد قرار دارد.همینطور که اخیرا نیز در جشنواره ونیز مورد انتقاد واقع شد و به آن واکنش نیز نشان داد.

این تصویر را پارسینما منتشر کرده است.