در لابلای درعواهای سیاسی و جناحی همیشه مسئله اصلی و اساسی فراموش می‌شود و آنقدر به حواشی پررنگ پرداخته می‌شود که متن کاملا فراموش می‌شود. حالا حکایت این روزهای اداره کشور است که البته چیز تازه و جدیدی نیست و در دولت‌های قبل هم قیل و قال موافقان و مخالفان دولت چنان بلند بود که کسی سوال‌های اصلی را نمی‌شنید.
اینکه وضعیت راکد اقتصادی و فشار سنگینی که بر اقشار مختلف کشور وارد می‌کند بر کسی پوشیده نیست اما معلوم نیست راهکار درست و مشخص هر یک از این گروه‌ها برای برون رفت از این وضعیت چیست؟


نه منتقدان دولت تا کنون راه و روش پیشنهادی خود برای پیشرفت کشور را بیان کرده‌اند و نه در سخنان دولت‌مردان‌مان اثری از یک راه حل درست و منطقی و عملی می‌بینیم.


اگر شما از موافقان یا مخالفان دولت هستید می‌توانید اینجا از دیدگاه خود راهکار عملیاتی پیشرفت کشور را مطرح کنید؟
ایران ۱۳۹۶ به چه راه حل‌هایی برای برون رفت از این وضعیت احتیاج دارد؟
نسخه شفا‌بخش شما برای پیشرفت کشور چیست؟