آلویس نانگ چند روزی است که در تمرینات پارس جنوبی جم شرکت نمی‌کند و خواستار جدایی شده اما مدیران پارس به او اجازه جدایی نداده اند.

به گزارش نامه نیوز، گفته می شود این مهاجم کامرونی بندی در قرارداد خود دارد که اجازه می دهد با توجه به عدم دریافت مبلغ تعیین شده در قرارداد در موعد مقرر به طور یکطرفه قرارداد خود را فسخ کند.

پارسی ها البته تاکید کرده اند مشکلی در پرداختی ها نبوده و او به طور قانونی اجازه جدایی ندارد و بابت غیبت در تمرینات نیز جریمه خواهد شد.

ظاهرا این مهاجم به طور کاملا جدی مورد توجه سایپا قرار داشته و دایی می‌خواهد او را جانشین عباس‌زاده کند.