مهدی کیانی به خاطر درگیری با عارف آقاسی در رخکتن تراکتورسازی و مجروح کردن وی با چاقو دو ماه از سوی کمیته اخلاق محروم شده است.

به گزارش نامه نیوز، کیانی اما همچنان تاکید دارد که ماجرای رخ داده تنها یک شوخی بوده و او نیز کارد میوه خوری همراه داشته و خبری از درگیری نبوده است.

وی مدعی شده که در جلسه کمیته اخلاق ادله وی را پذیرفته اند اما با این حال محرومیتی سنگین شامل حال کاپیتان تراکتورسازی شده است.

مدیران باشگاه تبریزی در همین راستا به دنبال اعتراض به حکم صادره هستند تا میزان محرومیت کیانی را کاهش دهند چراکه با کمبود بازیکن مواجه شده اند.