با توجه به صعود تیم ملی فوتبال کشورمان به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه بازیکنان ملی پوش انتظار گرفتن پاداش خوبی داشتند که این موضوع تا این لحظه محقق نشده است.

به گزارش نامه نیوز، در این بین برخی از بازیکنان ۲۰ میلیون و برخی حدود ۵۰ میلیون پاداش گرفته اند که این ارقام صدای برخی از بازیکنان را در آورده است.

این بازیکنان طی تماسی تلفنی این مساله را با ساکت در میان گذاشته اند و او هم قول همه گونه همکاری را به بازیکنان ملی پوش داده است.

این در حالی است که اخیرا هیات رئیسه فدراسیون فوتبال رقمی را بابت صعود به ملی پوش تصویب کرده اما رقم آن رسانه ای نشده است و این احتمال وجود دارد که قبل از حضور در جام جهانی این مبلغ یا حواله ها به بازیکنان داده شود.