عصر ایران - حسن ظهوری - هفته گذشته شهرداری منطقه ۱۲ تهران بدون هماهنگی با مسئولان کفش ملی، به جان قدیمی‌ترین فروشگاه آن در میدان قیام افتاد. هرچند جلوی تخریب بنا گرفته شد اما به نظر می‌رسد شهرداری همچنان به دنبال تخریب این اثر است.

امسال کفش ملی ۶۰ ساله می‌شود ولی بنای ارزشمند میدان قیام، بیش از ۶۰ قدمت دارد و از بناهای ساخته شده در دوران پهلوی اول است. این بنا بخشی از بدنه تاریخی شهر تهران و یکی از عناصر هویتی پایتخت محسوب می‌شود.