رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه از تصمیم خود برای اعلام قدس به عنوان پایتخت فلسطین اشغالی دفاع کرد و گفت که این اقدام بایستی مدتها قبل انجام می‌شد.
 
به گزارش فارس، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از تصمیمش برای اعلام قدس به عنوان پایتخت فلسطین اشغالی دفاع کرد.  
 
وی گفت: «تصمیم من از مدتها پیش شکل گرفته است و این تصمیم بایستی خیلی زودتر از این گرفته می‌شد.»