بعد رای صلاحیت ایشان در انتخابات سال 92 نزد ایشان رفتم و گفتم تکلیف چیست؛ فرمودند که فلانی من همان هاشمی دیروز هستم و بدون تردید همان روابط را با نظام و رهبری خواهم داشت

در مورد مسائل هاشمی88 گفت دیدم این‌ها می‌خواهند یک جریان اصیل از انقلاب راحذف کنند؛ در مقابل آنها ایستادم.

با افتخار به آمریکایی‌های می‌گوییم اگر از برجام خارج شوید، این شما هستید که ضرر می‌کنید. شما اگر از برجام بیرون بروید ایرانی‌ها عزا نمی‌گیرند.

ما مشکلات را می‌دانیم و قبول داریم که معیشت مردم سخت شده است. قدرت خرید کاهش پیدا کرده و توسعه کشور کند شده؛ امّا ایران مسیر توسعه را به خوبی دارد طی می‌کند.

می‌گویند شما می‌گویید شاخص‌ها خوب است؛ ولی مردم این را احساس نمی‌کنند. اقتصاد را به ته درّه برده‌اید و ما داریم هنر می‌کنیم که آن را بیرون بیاوریم ولی هنوز ته دره قرار دارد و معلوم است که بهبود را حس نمی‌کنیم.