برای دیدن اندازه اصلی تصویر روی آن کلیک کنید

مزایده‌های موفق سازمان خصوصی سازی در دوره ۹۵-۱۳۸۱