به گزارش اقتصاد آنلاین، پس از بررسی اصلاحات انجام شده از سوی مجلس، نظر نهایی شورای نگهبان در خصوص لایحه بودجه سال 1397 کل کشور بدین شرح اعلام شد:

با توجه به اینکه در بند الحاقی 2 تبصره 11 اصلاحی به عمل نیامده است، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

به گزارش ایرنا، در بند الحاقی 2 تبصره 11 آمده است؛ وزارتخانه های جهادکشاورزی و راه و شهرسازی مکلفند قیمت کارشناسی روز اراضی بالاتر از یک هزار متر مربع دولتی شهری و بالاتر از یک هکتار اراضی منابع طبیعی را، که از سال 1360 به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار و دریافت کنندگان آن اقدامی روی اراضی انجام نداده و یا بر خلاف کاربری اراضی موصوف اقدام و یا متناسب با اراضی مزبور در آن اعیانی احداث ننموده‌اند، دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز نمایند.