به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از صدا و سیما،  تاکنون دو جلسه دادگاه غیرعلنی حمید بقایی در شعبه 1057 دادسرای کارکنان دولت برگزار شده است.

پرونده معاون اجرایی دولت دهم به اتهامات مالی و با شکایت دادستانی تهران، دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی در دست رسیدگی است.