تعداد کارت‌های بازرگانی صادر شده در هفت ماه اول امسال در همسنجی با پارسال (تعداد چهار هزار و 405 فقره) 1.8 درصد رشد نشان می‌دهد.

پیشتر «مجتبی خسروتاج» رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه مشکل اصلی کارت‌های بازرگانی، نبود ملاحظات و توجهات لازم در زمان صدور آنها در گذشته است، از ابطال دستکم هزار کارت در سه سال گذشته خبر داد.

وی بیان داشت: آنچه امروز بیش از سایر عوامل منجر به سوء استفاده از کارت های بازرگانی شده، این است که در زمان صدور آنها در 2 دهه گذشته، نظارت کافی بر صدور آنها وجود نداشته است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: افزایش مالیات ها و همچنین فشار نظام تامین اجتماعی در سال‌های گذشته سبب شد تا فعالان بازرگانی برای فرار از بار هزینه‌ها، به استفاده از کارت‌های بازرگانی سایر افراد روی آورند.

برپایه این گزارش، تا پایان مهر ماه امسال تعداد 10 هزار و 456 فقره جواز تاسیس صنعتی صادر شد و پروانه‌های بهره برداری صادره صنعتی نیز به سه هزار و 235 فقره رسید که در مقایسه با پارسال به ترتیب 12.6 درصد و 8.3 درصد رشد نشان می‌دهد.

در هفت ماهه امسال191 هزار و 162 فقره پروانه صنفی صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 6.9 درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین، در این مدت مجوز 37 هزار و 662 گواهی امضای الکترونیکی، هفت هزار و 38 نماد الکترونیکی و 10 پروانه بهره برداری نرم افزار صادر شد که به ترتیب نشان دهنده رشد 17.6 درصدی، 14 درصدی و 11.1 درصدی است.