به گزارش ارانیکو و به نقل از دفتر توسعه صنایع پتروشیمی، قیمت پایه‌ی محصولات پتروشیمیایی در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ به یکشنبه 96/10/24 اعلام شد.

محصولات پتروشیمی در دوهفته منتهی به 96/10/24