عباس آخوندی از ۲۴۶ رای، با ۹۲ موافق استیضاح و ۱۵۲ رای مخالف استیضاح در وزارت راه ماند.