عباس سیاح رئیس سازمان تعاون روستایی استان تهران با اشاره به اینکه امسال میوه به اندازه کافی ذخیره سازی شده است افزود: براساس تصمیم گیری‌های انجام شده قیمت میوه شب عید 15 درصد پایین تر از قیمت معمول بازار خواهد بود‌.

وی درباره چگونگی نظارت بر عرضه میوه شب عید گفت: میوه شب عید با برچسب سازمان تعاون روستایی عرضه می‌‌شود بنابراین از امکان هرگونه سوء استفاده جلوگیری می‌شود‌.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان تهران تاکید کرد: بر روی برچسب میوه شب عید واژه تنظیم بازار نوروزی نوشته شده است‌.