این در حالی است که وضعیت بازداشتی‌های روزهای اخیر به موضوع مهمی برای پیگیری برخی نمایندگان از نهادهای مسوول تبدیل شده و در جلسه مشورتی مجلس درباره ناآرامی‌ها، بر اساس اظهارات نمایندگان زوایای پنهان تجمعات و دلایل آن برای آنها روشن شده است.در همین حال با وجود آنکه آزادی دانشجویان بازداشتی ادامه دارد برخی خبرها از درگذشت یک بازداشتی که گفته شده در زندان اوین خود را حلق‌آویز کرده است، حکایت می‌کند. از طرفی با وجود آنکه مقام‌های امنیتی، آمریکا، انگلیس، عربستان، منافقین و سلطنت‌طلب‌ها را مسوول بروز ناآرامی‌ها در کشور معرفی کرده‌اند اما فرمانده سپاه پاسداران انگشت اتهام خود را به سوی جریان احمدی نژاد گرفته است. برخی سایت‌های عربی از بازداشت احمدی‌نژاد طی روزهای گذشته خبر داده‌اند حال آنکه یکی از نزدیکان وی این خبر را تکذیب کرده و مدعی حضور احمدی نژاد در دفتر ولنجک شده است.