گفتگوی الجزیره با موسویان دربارۀ تعیین جایزه آمریکا برای دستگیری دو فرمانده حزب‌الله

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مشروح مصاحبه موسویان با شبکه الجزیره به شرح زیر است:

مجری: آمریکا مدتهاست که حزب الله را بعنوان یک گروه تروریستی قلمداد نموده است. اما دلیل اینکه اخیرا برای دستگیری دوفرمانده حزب الله جایزه تعیین کرده چیست؟

موسویان: سالهاست که آمریکا ایران را "تروریسم دولتی" و حزب الله را بعنوان یک گروه تروریستی وابسته به ایران قلمداد نموده است. متقابلا ایران و حزب الله هم آمریکا را حامی اصلی گروههای تروریستی درمنطقه خوانده اند. لذا این چیز تازه ای نیست.

اما حقیقت این است که همکاری مشترک ایران،روسیه، حزب الله و دولتهای سوریه و عراق قدرتمندترین جبهه مبارزه باداعش درمنطقه راشکل داده است . تحول تازه این است که درطول یکسال گذشته، داعش متحمل شکست های سنگینی درسوریه و عراق شده که این دستاورد بزرگ صرفا بخاطر همکاری جبهه ایران و روسیه بوده است. هرچه این جبهه درمبارزه با داعش موفق تر عمل کرده، آمریکا هم متقابلا فشارهای خود علیه ایران و حزب الله و روسیه افزایش داده است.لذا درروند درپیش روهرچه جبهه همکاری ایران-روسیه-حزب الله-سوریه و عراق درمبارزه با داعش موفق تر عمل کنند، آمریکا فشارهای خود علیه ایران و حزب الله ودرصورت توان روسیه، را افزایش خواهد داد.

مجری:پس شما میگویید که حزب الله بخشی از گروه بزرگتری از کشورهای منطقه درمبارزه با داعش است؟

موسویان: بله و قطعا. این واقعیتی است که برای همه روشن است.

مجری: پس علت چیست؟ آمریکا که میخواهد علیه داعش مبارزه کند. آیا این بخاطر استراتژی جدید آمریکا علیه ایران است؟

موسویان: قطعا این بخشی از استراتژی جدید ترامپ درمورد ایران است. استراتژی او تشدید فشار علیه ایران درمنطقه است. معادله جدید این است که هرچه ایران درمبارزه و حذف داعش موفق تر باشد از سوی آمریکا بیشترتحت فشار قرار خواهد گرفت. چون آمریکا پیشرفت ایران درمبارزه با داعش را موجب افزایش نقش و اقتدار منطقه ای ایران میداند. واقعیت روی زمین هم این است که ایران و روسیه و حزب الله موثرترین ائتلاف علیه داعش میباشند. لذا هرچه آمریکا فشار روی ایران و حزب الله را افزایش دهد، موجب تقویت بیشتر داعش خواهد شد.

مجری: پس شما میگویید که فشارهای آمریکا علیه ایران و حزب الله، برای مقابله با داعش در منطقه نتیجه معکوس خواهد داشت. از حضورشما متشکرم

52311