اعلام وصول نامه صنوف خانه سینما برای شورای پروانه ساخت سینمایی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا فرجی ضمن اعلام وصول معرفی نامه دو عضو صنوف خانه سینما اظهار داشت: جلسه شورای پروانه ساخت در دوره جدید ظهر امروز با حضور منوچهر شاهسواری و مازیار میری برگزار خواهد شد.

دکتر محمود اربابی،دکتر مسعود نقاش زاده، دکتر حسن بلخاری، دکتر حسین کرمی،جمال شورجه، منوچهر شاهسواری و مازیار میری با پیشنهاد معاون نظارت و ارزشیابی و موافقت رئیس سازمان امور سینمایی،سمعی و بصری در دوره جدید هفت عضو شورای پروانه ساخت هستند.

5858