کاربران خبرآنلاین: پرسپولیس برنده می‌شود

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ نتیجه نظرسنجی درمورد بازی پرسپولیس و الوصل امارات، برد تیم تهرانی است. بیش از 4500 نفر در این نظرسنجی شركت كرده‌اند كه بیش از 71 درصد آن ها رای به برد پرسپولیس داده اند.
18 درصد هم برد الوصل را پیش بینی كرده اند و 10 درصد رای به تساوی داده اند.

کاربران خبرآنلاین: پرسپولیس برنده می‌شود

43 43