ترامپ تیلرسون را برکنار کرد/ رئیس سیا وزیر خارجه شد

52311