عکس روز: بچه‌ اورانگوتان

ارتباطات > تصویری - همشهری آنلاین:
خانسا، اورانگوتان ۸ ماهه از نوع بورنئویی در معرض خطر انقراض، دندان‌هایش را در باغ وحشی در سنگاپور نشان می‌دهد.

عکس روز: بچه‌ اورانگوتان

این چهل و ششمین تولد موفق اورانگوتان در این باغ وحش به عنوان بخشی از برنامه‌های فعال زاد‌‌‌ و ولد مورد استفاده در آن برای حفاظت حیات وحش است.

Wong Maye-E/AP