به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدعلی نجفی، شهردار تهران صبح امروز در صحن علنی شورای شهر حاضر شد تا گزارش تحویل و تحول شهرداری تهران را در شورا قرائت کند.

شهردار تهران با اشاره به میزان بدهی‌های شهرداری گفت: مرتب تذکر دادم انصاف و بی‌طرفی در تهیه گزارش مورد توجه قرار گیرد. براساس تحقیقات صورت گرفته شهرداری دارای ۲۹ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان بدهی ثبت شده، ۲۲هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی تقریباً قطعی و ۸هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی احتمالی است، یعنی جمعاً ۵۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی که سه برابر بودجه سال ۹۶ است.

مجموعه تعهدات شهرداری ۸۶ هزار میلیارد تومان است

او ادامه داد: در حال حاضر شهرداری برای اتمام و پیشرفت پروژه‌های عمرانی نیاز به ۳۴ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد. پس با حساب بدهی‌ها مجموعه تعهدات شهرداری ۸۶ هزار میلیارد تومان است.

ادامه دارد...