به گزارش ایلنا؛ به دلیل هم راستا بودن اهداف، رویکرد‌ها و سیاست‌های هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر انقلاب و دهمین جشنواره داستان انقلاب، این دو رویداد با هفته هنر انقلاب اسلامی در فروردین ۹۷ به طور همزمان برگزار می‌شوند.

این تصمیم توسط شورای سیاستگذاری جشنواره‌ها و رویدادهای حوزه هنری اتخاذ شده است.

پیش از این زمان برگزاری هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر انقلاب بهمن ماه اعلام شده بود.

دبیرخانه و ستاد برگزاری هفتمین جشنواره شعر انقلاب از اکنون تا زمان برگزاری همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.