به گزارش ایلنا، تصمیم سویا به اخراج بریتزو با انتقادات گسترده‌ای روبه‌رو شد، چرا که او پس از درمان سرطان به شغلش بازگشته بود.

اکنون مارادونا، بازیکن سابق سویا گفته است: «این دیوانگی است که مونتلا جای بریتزو را بگیرد. به‌ویژه که مونتلا در میلان خیلی بد کار کرده بود و اخراج شده بود. هزاران مربی هستند که کارشان را بهتر از مونتلا انجام می‌دهند. تاجرها نباید کنترل فوتبال را به دست داشته باشند. باید از بریتزو حمایت می‌شد. دست کم باید گزینه بهتری برای جانشینی او انتخاب می‌شد.»