به گزاش ایلنا، سید عباس صالحی در حاشیه اجرای گروه موسیقی سورنای لرستان که شامگاه امروز در برج آزادی برگزار شد درباره علت انتخاب تماشای این اجرا به خبرنگار ایرنا گفت: موسیقی نواحی ایران شبیه اقلیم جغرافیایی کشورمان متنوع است و همانطور که در اقلیم کشور تنوع بسیاری داریم موسیقی نواحی نیز تنوع ایران با همه هویت متکثرش نشان می دهد.

وی افزود: به نظر می‌رسد همان‌طور که زبان، خط و پاره‌ای چیزهای دیگر نمایانگر اجزای هویتی یک ملت هستند، موسیقی هم هویت ملت ها را نشان می دهد.

وزیر تاکید کرد: موسیقی ایرانی با تنوع اقلیمی توانسته به خوبی هویت ملت ایران را نشان دهد.

صالحی خاطرنشان کرد: با این نوع نگاه به نظرم آمده در جشنواره و در بخش موسیقی نواحی حضور یابم و این حضور می‌تواند نگاهی باشد به اینکه هویت را از دریچه موسیقی نیز می‌توان به تماشا نشست.