به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در جریان نشست علنی امروز مجلس که به بررسی ایرادهای اعاده شده از سوی شورای نگهبان درخصوص تعیین تکلیف حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا اختصاص داشت، با اصرار بر نظر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مبنی بر امکان عضویت پیروان ادیان الهی در این شوراها، به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد.

نمایندگان در اصلاح قانون، تشکلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اعاده شده از سوی شورای نگهبان بررسی و اصلاح کردند.

نمایندگان در ماده یک این طرح با حضور اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، بر نظر کمیسیون مبنی بر نظر قبلی مجلس در راستای حضور این اقلیت‌های در شوراهای اسلامی شهر و روستا اصرار ورزیده و بدین ترتیب تعیین تکلیف در این خصوص به مجمع تشخیص مصحلت نظام واگذار شد.